Lợi ích đầu tư tại dự án Ocean Gate Nha Trang Hotel & Residence:

  • Trong vòng 03 năm đầu Khách hàng được nhận 09% giá trị trước thuế của căn hộ /năm.
  • Từ năm thừ 04 trở đi, Khách hàng được nhận 75% lợi nhuận từ Chương trình cho thuê.
  • Được sử dụng 15 đêm miễn phí kể từ ngày thanh toán đủ 100% giá trị Căn hộ
  • Được tiếp cận nguồn vốn vay tối đa 70% giá trị sản phẩm

TRỌN BỘ TÀI LIỆU DỰ ÁN MỚI NHẤT